Produkter på opløsningsmiddelbasis

Hæfteformidler

Til renovering af lakerede møbler (opløsningsmiddellak) samt mange kunststoffer og metaller indendørs.

HVM

Pot-life 8 timer Hold altid bøtten lukket sprøjte (høj-/lavtryk)
Sikkerhedsdatablade stilles ikke længere til rådighed på hjemmesiden. Ved spørgsmål vedrørende sikkerhedsdatablade bedes du kontakte din forhandler. Sikkerhedsdatabladene stilles altid til rådighed i den seneste version.