Produkter på opløsningsmiddelbasis

Wigranit® restfiller

Bæredygtige produkter

Innovativ, ressourceskånende 2K-PUR filler, som kan blandes med rester af opløsningsmiddelholdige Zweihorn® PUR-lakker. Den egner sig til næsten al brug (undtagen i vådrum)

  • udnyttelse af uhærdede Zweihorn® 2K-PUR-lakker
  • ingen dyre bortskaffelsesudgifter
  • fremstilling af en farvet filler efter dit valg med Wigranit® Novacolor (kun ved blanding i forholdet 1:1 (100 % volumen) også egnet til brug i vådrum)

Blandingsforhold 10:1 (10 %, vægt) respektive 100:15 (15 %, volumen) med PUR-hærder 5085, PUR-fortynder S 9004 eller S 9029

RF

Blandingsforhold PUR 5085 100:15 Pot-life 4 timer sprøjte (høj-/lavtryk)
Sikkerhedsdatablade stilles ikke længere til rådighed på hjemmesiden. Ved spørgsmål vedrørende sikkerhedsdatablade bedes du kontakte din forhandler. Sikkerhedsdatabladene stilles altid til rådighed i den seneste version.