Výrobky na bázi rozpouštědel

Turbo tvrdidlo

Speciální tvrdidlo pro Wigranit® Novacolor. Zabezpečí až do 30 % rychlejší časy proschnutí laku.

TH

Bezpečnostní listy se na internetových stránkách nyní už nezpřístupňují. S žádostí o bezpečnostní listy se prosím obraťte na svého prodejce. Ten má bezpečnostní listy k dispozici vždy v aktuálním znění.