Výrobky na bázi vody

PUR tvrdidlo pro vodní laky 3200

Tvrdidlo pro téměř všechny plniva, barevné laky a bezbarvé laky Zweihorn® na bázi vody (systém jednoho tvrdidla).

PWH 3200

Bezpečnostní listy se na internetových stránkách nyní už nezpřístupňují. S žádostí o bezpečnostní listy se prosím obraťte na svého prodejce. Ten má bezpečnostní listy k dispozici vždy v aktuálním znění.