Výrobky na bázi rozpouštědel

PUR ředidlo S 9004

Normální schnutí pro téměř všechny plniva, barevné laky a bezbarvé laky Zweihorn® s obsahem rozpouštědla.

S 9004

Bezpečnostní listy se na internetových stránkách nyní už nezpřístupňují. S žádostí o bezpečnostní listy se prosím obraťte na svého prodejce. Ten má bezpečnostní listy k dispozici vždy v aktuálním znění.