Výrobky na bázi rozpouštědel

PUR tvrdidlo S 7777

Tvrdidlo pro plastový lak.

S 7777

Bezpečnostní listy se na internetových stránkách nyní už nezpřístupňují. S žádostí o bezpečnostní listy se prosím obraťte na svého prodejce. Ten má bezpečnostní listy k dispozici vždy v aktuálním znění.