Výrobky na bázi rozpouštědel

Nitroředidlo 10063

Normální schnutí pro téměř všechny nitrolaky.

10063

Bezpečnostní listy se na internetových stránkách nyní už nezpřístupňují. S žádostí o bezpečnostní listy se prosím obraťte na svého prodejce. Ten má bezpečnostní listy k dispozici vždy v aktuálním znění.