Výrobky na bázi rozpouštědel / vody

Futuran® tvrdidlo

Tvrdidlo proFuturan®.

FH

Bezpečnostní listy se na internetových stránkách nyní už nezpřístupňují. S žádostí o bezpečnostní listy se prosím obraťte na svého prodejce. Ten má bezpečnostní listy k dispozici vždy v aktuálním znění.