Výrobky na bázi vody

Variofill

Trvale udržitelné výrobky Výrobky kompatibilní podle VOC

IInovativní bílé pigmentované 1K/2K PUR plnivo pro normální a náročné požadavky.

  • jednokomponentní pro normální požadavky
  • dvoukomponentní použitelný také jako izolační plnivo (bezpečná ochrana při aplikacích ve vlhkých prostorách)
  • jako základní nátěr na hliník, železo, ocel a různé umělé hmoty
  • velmi dobrá plnivost

Při 2K zpracování, poměr míchání 10:1 (10 %, podle hmotnosti) příp. 100:15 (15 %, podle objemu) s PUR tvrdidlem pro vodní laky PWH 3200

VF

Směšovací poměr PWH 3200 10:1 Směšovací poměr PWH 3200 100:15 podle objemu Doba zpracovatelnosti 6 hod. při 2k stříkat (vysoký / nízký tlak)
Bezpečnostní listy se na internetových stránkách nyní už nezpřístupňují. S žádostí o bezpečnostní listy se prosím obraťte na svého prodejce. Ten má bezpečnostní listy k dispozici vždy v aktuálním znění.
EN 71-3 - Evropská norma - Migrace/přenos těžkých kovů, těžkých kovů/chemických prvků (zkoušení kupř. dětských hraček) DIN 53160, část 1 a 2, - Odolnost vůči slinám a potu

EN 71-3 - Evropská norma - Migrace/přenos těžkých kovů, těžkých kovů/chemických prvků (zkoušení kupř. dětských hraček) DIN 53160, část 1 a 2, - Odolnost vůči slinám a potu

DIN 4102 - pro Německo platná norma Požární odolnost/obtížná vznítitelnost - Stavebně technický certifikát o zkoušce (Allgemein Bauaufsichtliche Prüfzeugnis - ABP)

DIN 4102 - pro Německo platná norma Požární odolnost/obtížná vznítitelnost - Stavebně technický certifikát o zkoušce (Allgemein Bauaufsichtliche Prüfzeugnis - ABP)
Prüfzeugnisse anzeigen

DIN EN 13501-1 - pro Evropu platná norma pro požární odolnost / obtížná vznítitelnost

DIN EN 13501-1 - pro Evropu platná norma pro požární odolnost / obtížná vznítitelnost
Prüfzeugnisse anzeigen

Požadavek na povrchy nábytků ve vztahu na odolnost vůči střídajícímu klimatu DIN 68930

Požadavek na povrchy nábytků ve vztahu na odolnost vůči střídajícímu klimatu DIN 68930

Tox Control - pečeť pro lakování nábytků s nízkým obsahem emisí

Tox Control - pečeť pro lakování nábytků s nízkým obsahem emisí

Nehořlavé látky podle směrnice 2014/90/EU o lodní výstroji MED (  Maritime Equipment Directive)

Nehořlavé látky podle směrnice 2014/90/EU o lodní výstroji MED ( Maritime Equipment Directive)
Prüfzeugnisse anzeigen