Výrobky na bázi rozpouštědel

Correct 2K tmel na dřevo

2K tmel na skvrny v barvě dřeva pro silně namáhané plochy.

  • vysoce rychleschnoucí
  • neustupuje
  • přetíratelný
  • na kouty, rohy nebo větší díry

CHS

Směšovací poměr CHS 100:3 Doba zpracovatelnosti 5 min. tmelit
Bezpečnostní listy se na internetových stránkách nyní už nezpřístupňují. S žádostí o bezpečnostní listy se prosím obraťte na svého prodejce. Ten má bezpečnostní listy k dispozici vždy v aktuálním znění.