Výrobky na bázi rozpouštědel

Zaponový lak

Chrání leštěné barevné a bílé kovové plochy v interiéru.

10026

stříkat (vysoký / nízký tlak) natírat ponořit
Bezpečnostní listy se na internetových stránkách nyní už nezpřístupňují. S žádostí o bezpečnostní listy se prosím obraťte na svého prodejce. Ten má bezpečnostní listy k dispozici vždy v aktuálním znění.