Výrobky na bázi vody

Variocryl® přísada pro natírání

Vylepšuje zpracování laků Variocryl® (jenom 2K) štětcem a válečkem.

VSZ

rozřeďte natírat
Bezpečnostní listy se na internetových stránkách nyní už nezpřístupňují. S žádostí o bezpečnostní listy se prosím obraťte na svého prodejce. Ten má bezpečnostní listy k dispozici vždy v aktuálním znění.