Výrobky na bázi vody

Brusná pasta s vysokým leskem

Brousící a leštící na bázi vody. Obsahuje při leštění samoodbouratelné brusivo. Šetři další proces leštění při všech lacích s vysokým leskem.

HSP

leštit
Bezpečnostní listy se na internetových stránkách nyní už nezpřístupňují. S žádostí o bezpečnostní listy se prosím obraťte na svého prodejce. Ten má bezpečnostní listy k dispozici vždy v aktuálním znění.