Výrobky na bázi vody

Leštící pasta s vysokým leskem

Pasta na bázi vody pro dosažení vyššího lesku.

HPP

leštit
Bezpečnostní listy se na internetových stránkách nyní už nezpřístupňují. S žádostí o bezpečnostní listy se prosím obraťte na svého prodejce. Ten má bezpečnostní listy k dispozici vždy v aktuálním znění.