Výrobky na bázi vody

Duritan® přípravek k sušení postřiku

Vodou zředěný produkt na cílené vytvrdnutí rozstřikové mlhy Duritan® v lakovně.

DT-OT

stříkat stříkat (vysoký / nízký tlak)
Bezpečnostní listy se na internetových stránkách nyní už nezpřístupňují. S žádostí o bezpečnostní listy se prosím obraťte na svého prodejce. Ten má bezpečnostní listy k dispozici vždy v aktuálním znění.