Výrobky na bázi vody

Aqua Antisilikon

Pro používání v bezbarvých a barevných lacích na bázi vody Zweihorn® při výskytu silikonových kráterů.

AAS

rozřeďte
Bezpečnostní listy se na internetových stránkách nyní už nezpřístupňují. S žádostí o bezpečnostní listy se prosím obraťte na svého prodejce. Ten má bezpečnostní listy k dispozici vždy v aktuálním znění.