Výrobky na bázi vody

Mořidlo na bázi louhu

Trvale udržitelné výrobky Výrobky kompatibilní podle VOC

Louhové mořidlo na bázi vody. Vytváří chemickou reakci se složkami obsaženými v dřevě.

  • vytváří efekt „vyluhovaného dubu“
  • použitelné na mnohých jiných typech dřeva s obsaženými látkami

ORF 19945

natírat nanášení houbou
Bezpečnostní listy se na internetových stránkách nyní už nezpřístupňují. S žádostí o bezpečnostní listy se prosím obraťte na svého prodejce. Ten má bezpečnostní listy k dispozici vždy v aktuálním znění.
Příklady použití mořidla na bázi louhu

ORF 19945
Dub

ORF 19945
Olše

ORF 19945
Buk lesni

ORF 19945
Hruška švýcarská

ORF 19945
Javor cukrový