Výrobky na bázi vody

Aqua pozitivní mořidlo

Trvale udržitelné výrobky Výrobky kompatibilní podle VOC

Mořidlo s barvivem/pigmentované mořidlo na bázi vody speciální na měkká dřeva.

  • všechny barevné odstíny mezi sebou mísitelné
  • vysoká barevná pestrost
  • světlostálé barviva a pigmenty
  • extrémní pozitivní efekt na měkkém dřevě
  • egalizující na tvrdém dřevě

APB/barevný odstín
APB základní barvy
APB 01 bezbarvé

natírat stříkat (vysoký / nízký tlak)
Standardní barevné odstíny, Aqua pozitivní mořidlo

APB 06 Alabastr
Smrk

APB 07 Písek
Smrk

APB 08 Záhněda
Smrk

APB 09 Achát
Smrk

APB 10 Jantar
Smrk

APB 11 Dolomit
Smrk

Základní barvy

APB 02 Bílá
Smrk

APB 03 Žlutá
Smrk

APB 04 Purpur
Smrk

APB 05 Antracit
Smrk