Výrobky na bázi rozpouštědel

Základní mořidlo antika

Výrobky kompatibilní podle VOC

Mořidlo s barvivem/pigmentované mořidlo na bázi rozpouštědla s rustikálním efektem na dřevu s velkými póry.

  • nezdrsňuje se
  • vhodné také pro patinování
  • všechny barevné odstíny mezi sebou mísitelné
  • vysoká barevná pestrost
  • světlostálé barviva a pigmenty

S 9800/Farbton
S 9800/2733 farblos

natírat stříkat (vysoký / nízký tlak) ručné nanášení textilním balem
Bezpečnostní listy se na internetových stránkách nyní už nezpřístupňují. S žádostí o bezpečnostní listy se prosím obraťte na svého prodejce. Ten má bezpečnostní listy k dispozici vždy v aktuálním znění.
Standardní barevné odstíny, Základní mořidlo antika

S 9800/1952

S 9800/2058

S 9800/PM 43

S 9800/2668

S 9800/2772

S 9800/PM 45

S 9800/PM 44

S 9800/PM 46

S 9800/3832

S 9800/3787

S 9800/3330

S 9800/3035