Výrobky na bázi rozpouštědel

Unolit bezbarvý lak

1K PUR bezbarvý lak s integrovaným tvrdidlem pro vysoké namáhání vhodný pro nanášení válečkem a špachtlí.

  • dobrá plnivost
  • velmi dobrá odolnost vůči chemikáliím
  • dobrá odolnost vůči poškrábání
  • odolné vůči PVC

PUR ředidlem S 9004 nebo S 9029

UL8
UL9

Doba zpracovatelnosti 8 hod. Nádobu stále zavírejte stříkat (vysoký / nízký tlak) natírat nanášet válečkem
Bezpečnostní listy se na internetových stránkách nyní už nezpřístupňují. S žádostí o bezpečnostní listy se prosím obraťte na svého prodejce. Ten má bezpečnostní listy k dispozici vždy v aktuálním znění.
DIN 68861 část 1 - Odolnost povrchů nábytků: Chemická odolnost

DIN 68861 část 1 - Odolnost povrchů nábytků: Chemická odolnost

EN 71-3 - Evropská norma - Migrace/přenos těžkých kovů, těžkých kovů/chemických prvků (zkoušení kupř. dětských hraček) DIN 53160, část 1 a 2, - Odolnost vůči slinám a potu

EN 71-3 - Evropská norma - Migrace/přenos těžkých kovů, těžkých kovů/chemických prvků (zkoušení kupř. dětských hraček) DIN 53160, část 1 a 2, - Odolnost vůči slinám a potu