Výrobky na bázi vody

Futurecryl bezbarvý lak

Vodou ředitelný, světlostálý systém transparentních laků z nejnovější generaceakrylátových pojiv. Systém se vyznačuje dosud nedosažitelnou chemickouodolností.

FC 8, 9, 0

Směšovací poměr PWH 4000 20:1 nepřepravujte nebo neskladujte pod 5° C Doba zpracovatelnosti 24 hod. při 2k stříkat (vysoký / nízký tlak) Respektujte technický informační list důkladně rozmíchejte
Bezpečnostní listy se na internetových stránkách nyní už nezpřístupňují. S žádostí o bezpečnostní listy se prosím obraťte na svého prodejce. Ten má bezpečnostní listy k dispozici vždy v aktuálním znění.