Výrobky na bázi rozpouštědel

Duritan® tmel na póry

Trvale udržitelné výrobky Výrobky kompatibilní podle VOC

Transparentní 2K tmel na póry pro plochy a drobné vylepšení.

  • ultrarychlé schnutí a vytvrzení působením světla (přihlášeno k patentování)
  • snadno zpracovatelné
  • světlostálý
  • bez rozpouštědla
  • 100 % plnivost
  • ušetří mnoho postupů lakování

Poměr míchání 1:1 (100 %) složky A a B

DT-PS

Směšovací poměr DT-PS A+B 1:1 Doba zpracovatelnosti 1 hod. tmelit natírat ručné nanášení textilním balem
Bezpečnostní listy se na internetových stránkách nyní už nezpřístupňují. S žádostí o bezpečnostní listy se prosím obraťte na svého prodejce. Ten má bezpečnostní listy k dispozici vždy v aktuálním znění.