Výrobky na bázi rozpouštědel

Diadur® Plus bezbarvý lak

2K PUR bezbarvý lak pro zvláště silné namáhání.

  • také nanášení válečkem a štětcem
  • integrovaná ochrana proti světlu pro světlé dřevo
  • vysoká plnivost
  • velmi dobrá odolnost vůči chemikáliím
  • velmi dobrá odolnost
  • vynikající odolnost vůči poškrábání

Poměr míchání 10:1 (10 %) s PUR tvrdidlem5085,
PUR ředidlem S 9004 nebo S 9029

DD+8
DD+9

Poměr míchání PUR 5085 10:1 Doba zpracovatelnosti 36 hod. stříkat (vysoký / nízký tlak) natírat nanášet válečkem
Bezpečnostní listy se na internetových stránkách nyní už nezpřístupňují. S žádostí o bezpečnostní listy se prosím obraťte na svého prodejce. Ten má bezpečnostní listy k dispozici vždy v aktuálním znění.
DIN 4102 - pro Německo platná norma Požární odolnost/obtížná vznítitelnost - Stavebně technický certifikát o zkoušce (Allgemein Bauaufsichtliche Prüfzeugnis - ABP)

DIN 4102 - pro Německo platná norma Požární odolnost/obtížná vznítitelnost - Stavebně technický certifikát o zkoušce (Allgemein Bauaufsichtliche Prüfzeugnis - ABP)
Prüfzeugnisse anzeigen

EN 71-3 - Evropská norma - Migrace/přenos těžkých kovů, těžkých kovů/chemických prvků (zkoušení kupř. dětských hraček) DIN 53160, část 1 a 2, - Odolnost vůči slinám a potu

EN 71-3 - Evropská norma - Migrace/přenos těžkých kovů, těžkých kovů/chemických prvků (zkoušení kupř. dětských hraček) DIN 53160, část 1 a 2, - Odolnost vůči slinám a potu

DIN 68861 část 1 - Odolnost povrchů nábytků: Chemická odolnost

DIN 68861 část 1 - Odolnost povrchů nábytků: Chemická odolnost
Prüfzeugnisse anzeigen

Požadavek na povrchy nábytků ve vztahu na odolnost vůči střídajícímu klimatu DIN 68930

Požadavek na povrchy nábytků ve vztahu na odolnost vůči střídajícímu klimatu DIN 68930

Tox Control - pečeť pro lakování nábytků s nízkým obsahem emisí

Tox Control - pečeť pro lakování nábytků s nízkým obsahem emisí

Mimořádně tepelně odolný Krátkodobý vliv tepla 150° C bez viditelných stop.

Mimořádně tepelně odolný Krátkodobý vliv tepla 150° C bez viditelných stop.
Prüfzeugnisse anzeigen

EN 1399 Zjišťování odolnosti vůči zamáčknuté a hořící cigaretě

EN 1399 Zjišťování odolnosti vůči zamáčknuté a hořící cigaretě
Prüfzeugnisse anzeigen

Materiály a předměty v kontaktu s potravinami / plasty v souladu sUNI EN 1186-5:2003

Materiály a předměty v kontaktu s potravinami / plasty v souladu sUNI EN 1186-5:2003
Prüfzeugnisse anzeigen

Podle části 2 – DIN 68861 - Stabilita povrchů nábytků: Odolnost proti otěru

Podle části 2 – DIN 68861 - Stabilita povrchů nábytků: Odolnost proti otěru
Prüfzeugnisse anzeigen